Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne

Podstawowym podziałem w translatoryce jest podział na tłumaczenia pisemne i ustne. Tłumaczenia pisemne polegają na odczytaniu znaczenia zawartego w tekście zapisanym w źródłowym i odtworzeniu go również w formie pisemnej w innym języku. Dotyczyć one mogą różnych dziedzin – występują tłumaczenia notarialne, literackie, artystyczne, ekonomiczne, reklamowe czy tłumaczenia stron internetowych. Szczególnie wymagającą dziedziną są tłumaczenia specjalistyczne, gdyż w ich wypadku konieczna jest nie tylko doskonała znajomość języka obcego ogólnego, ale też jego danej specjalistycznej odmiany i doskonałej orientacji w danej branży. Specjalizacje mogą dotyczyć różnych dziedzin takich jak medycyny, ekonomia, marketing, prawo, informatyka.

Specyficznym rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe dotyczą zwykle różnego rodzaju dokumentów takich jak pisma urzędowe, umowy, ekspertyzy, dyplomy itp.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne natomiast bazują na języku mówionym i są przeprowadzane podczas różnego rodzaju spotkań biznesowych, spotkań międzynarodowych czy konferencji prasowych. W przypadku tłumaczeń ustnych konsekutywnych tłumacz przekłada tekst po jego kolejnych usłyszanych fragmentach np. w chwilach, gdy przemawiający robi pauzy. Tego rodzaju tłumaczenia są wykorzystywane zwykle na spotkaniach wysokiego szczebla. Alternatywą dla tłumaczeń konsekutywnych są tłumaczenia symultaniczne, gdzie mamy do czynienia z  natychmiastowym tłumaczeniem wygłaszanych treści. Ich rodzajem są tłumaczenia symultaniczne kabinowe, w których tłumacz (a czasem kilku tłumaczy) ma do dyspozycji pomieszczenia i specjalistyczny sprzęt.