Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane mogą być wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych. Są to tłumaczenia wymagane w obrocie prawnym. Najczęściej spotykane są tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych, dokumentów metrykalnych (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu itp.), świadectwa szkolne i dyplomy wyższych uczelni, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności. Mogą to być również różnego rodzaju umowy, ekspertyzy oraz inne dokumenty wymagane przez urzędy, sądy, Policję lub osoby trzecie. Najczęściej tłumaczenia przysięgłe realizowane są w formie pisemnej.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia każdą stronę takiego tłumaczenia swoją pieczęcią i podpisem. Każdy taki specjalista musi być wpisany na odpowiednią listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Poza wykonywaniem własnych tłumaczeń tłumacz przysięgły może również poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonywane przez inne osoby. Więcej o tym zawodzie można dowiedzieć się z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązującej od 27 stycznia 2005 roku, natomiast aktualna lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.