Rodzaje tłumaczeń z Wałbrzycha i Świdnicy

Podstawowym podziałem w translatoryce jest podział na tłumaczenia ustne i pisemne. Każda z tych form wymaga innych umiejętności – z uwagi na to tłumacze niekiedy posiadają różne specjalizacje. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o poszczególnych rodzajach tłumaczeń poniżej.

 

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne to nic innego jak odczytywanie znaczenia zawartego w tekście źródłowym i odtwarzanie go pisemnie w innym języku. Przekłady te dotyczyć mogą różnych dziedzin – wykonuje się m.in. przekłady notarialne, literackie, artystyczne, ekonomiczne, reklamowe oraz tłumaczenia stron internetowych. Szczególnie wymagającą dziedziną są tłumaczenia specjalistyczne, które wymagają nie tylko doskonałej znajomości języka obcego ogólnego, ale także orientacji w danej branży i znajomości stosowanego słownictwa. Specjalizacje translatorów mogą dotyczyć różnego rodzaju dziedzin, takich jak medycyna, ekonomia, marketing, prawo czy informatyka. Specyficznym rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia przysięgłe, dotyczące różnego rodzaju dokumentów, takich jak m.in. pisma urzędowe, umowy, ekspertyzy i dyplomy. Opatrzenie tego typu przekładów odpowiednią pieczęcią, gwarantuje zachowanie ich mocy urzędowej.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne bazują na języku mówionym i przeprowadzane są podczas spotkań biznesowych różnego rodzaju, a także spotkań międzynarodowych i konferencji prasowych. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych tłumacz przekłada tekst po jego kolejnych usłyszanych fragmentach, np. w chwilach, gdy przemawiający robi pauzy. Na spotkaniach wysokiego szczebla tego rodzaju tłumaczenia są wręcz niezbędne. Alternatywą dla tłumaczeń konsekutywnych są tłumaczenia symultaniczne – jest to natychmiastowe tłumaczenie wygłaszanych treści. Rodzajem tłumaczeń symultanicznych są tzw. tłumaczenia kabinowe, w których tłumacze mają do dyspozycji pomieszczenia ze specjalistycznym sprzętem.

 

słuchawki