Tłumaczenia dokumentów niemieckich z Wałbrzycha i Świdnicy

Poza tłumaczeniem dokumentów wymagających poświadczenia, zajmuję się także tłumaczeniami dokumentów zwykłych. Staję się dla moich klientów partnerem biznesowym, ponieważ tłumaczę dokumenty niemieckie dotyczące kontraktów firmowych, briefów, korespondencji służbowej – także tej, która przekazywana jest w formie e-maili. Sposób komunikacji i terminologię dostosowuję do formy przekazanego dokumentu, mając na uwadze wizerunek przedsiębiorstwa klienta.

Dokumenty dotyczące przetargów, sprzedaży i kupna nieruchomości oraz korespondencja handlowa podlegają tłumaczeniom specjalistycznym z uwagi na ich branżową strukturę.

Jako tłumacz języka niemieckiego, tłumaczę także inne dokumenty niemieckie na język polski i polskie na niemiecki:

  • artykuły prasowe,
  • materiały szkoleniowe, prezentacje,
  • CV, listy motywacyjne i referencje,
  • referaty i artykuły naukowe.

W ramach tłumaczeń dokumentów, przetłumaczę także materiały ze spotkań biznesowych, konferencji i targów. Dla klientów indywidualnych oferuję tłumaczenie korespondencji prywatnej – także w formie tekstów pisanych odręcznie.

 

Dlaczego nie warto tłumaczyć dokumentów przez translator online?

Dostępność internetowych translatorów zachęca do samodzielnego tłumaczenia dokumentów. O ile przy przetłumaczeniu pojedynczych zdań, translator nie powinien wprowadzać w błąd – o tyle przy całych dokumentach nie rekomenduję takiego rozwiązania. Tłumaczenie dokumentu przez robota nie zachowa reguł gramatyki i pisowni, ani nie poprawi niedoskonałości tekstu. Tylko tekst przetłumaczony przez precyzyjnego tłumacza zostanie poprawiony stylistycznie, a terminologia branżowa zostanie użyta zgodnie z zasadami. Zapraszamy do poznania oferty tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.