Tłumaczenia przysięgłe niemieckiego

Tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione to inne określenie dla tłumaczenia przysięgłego, które wymagane są w urzędach i instytucjach oraz w obrocie prawnym. Dotyczą przekładu dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów dokumentów. Mogą to także być różnego rodzaju umowy, ekspertyzy oraz inne dokumenty wymagane przez sądy, policję lub osoby trzecie. Tłumaczenia przysięgłe z niemieckiego najczęściej realizuję w formie pisemnej, jednak na potrzeby organów państwowych wykonywałam je także w formie ustnej. Tłumaczenia przysięgłe zobowiązują tłumacza do zachowania poufności.

Tłumaczenia przysięgłe wykorzystywane są również do tłumaczenia:

  • dokumentów metrykalnych,
  • prawa jazdy,
  • dowodów rejestracyjnych,
  • świadectw pracy,
  • zaświadczeń o niekaralności,
  • świadectw szkolnych i dyplomów uczelni wyższych.

Laptop

 

Dokumenty do przetłumaczenia na niemiecki, stwarzane na potrzeby rekrutacji (jak na przykład CV czy listy referencyjne) nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego – w takich sytuacjach wystarczy skorzystać ze zwykłego tłumaczenia dokumentów niemieckich.

 

Zakres kompetencji tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego, którego zakres pracy – jako osoby zaufania publicznego – reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku, obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku. Tłumacz przysięgły musi posiadać wykształcenie wyższe oraz zdać dwustopniowy egzamin na tłumacza przysięgłego, następnie zostaje wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości.

Na dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły widnieje pieczęć, na której podana jest pozycja, pod którą tłumaczenie lub odpis zostały odnotowane w repertorium oraz zapis, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu. Tłumacz przysięgły może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.