Rodzaje tłumaczeń

Tłumacz może spotkać się w swojej pracy z różnego rodzaju zleceniami dotyczącymi przekładu. Podstawowym podziałem w translatoryce jest podział na tłumaczenia pisemne i ustne. Każda z tych form tłumaczenia wymaga nieco innych umiejętności, dlatego niekiedy translatorzy mają różne specjalizacje. Więcej informacji o poszczególnych rodzajach tłumaczeń poniżej. 

Tłumaczenia pisemne 

Tłumaczenia pisemne polegają na odczytaniu znaczenia zawartego w tekście źródłowym i odtworzeniu go również w formie pisemnej w innym języku. Dotyczyć one mogą różnych dziedzin – wykonuje się przekłady notarialne, literackie, artystyczne, ekonomiczne, reklamowe czy tłumaczenia stron internetowych. Szczególnie wymagającą dziedziną są tłumaczenia specjalistyczne, gdyż w ich wypadku konieczna jest nie tylko doskonała znajomość języka obcego ogólnego, ale też doskonałej orientacji w danej branży i znajomości stosownego słownictwa. Specjalizacje translatorów mogą dotyczyć różnych dziedzin takich jak medycyna, ekonomia, marketing, prawo, informatyka. 

Specyficznym rodzajem tłumaczeń są te wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Dotyczą one różnego rodzaju dokumentów takich jak pisma urzędowe, umowy, ekspertyzy, dyplomy itp. Jako tłumacz przysięgły z uprawnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości wykonuję tłumaczenia dokumentów niemieckich na język polski i odwrotnie. Opatrzenie ich odpowiednią pieczęcią gwarantuje zachowanie mocy urzędowej. 

Tłumaczenia ustne 

Tłumaczenia ustne bazują na języku mówionym i są przeprowadzane podczas różnego rodzaju spotkań biznesowych, spotkań międzynarodowych czy konferencji prasowych. W przypadku tłumaczeń ustnych konsekutywnych tłumacz przekłada tekst po jego kolejnych usłyszanych fragmentach, np. w chwilach, gdy przemawiający robi pauzy. Tego rodzaju tłumaczenia są wykorzystywane zwykle na spotkaniach wysokiego szczebla. Alternatywą dla tłumaczeń konsekutywnych są tłumaczenia symultaniczne, gdzie mamy do czynienia z  natychmiastowym tłumaczeniem wygłaszanych treści. Ich rodzajem są tłumaczenia symultaniczne kabinowe, w których tłumacz (a czasem kilku tłumaczy) ma do dyspozycji pomieszczenia i specjalistyczny sprzęt.