Tłumaczenia przysięgłe niemieckiego

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane mogą być wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych. Są to przekłady wymagane w obrocie prawnym. Najczęściej przeprowadza się tłumaczenie przysięgłe dokumentów urzędowych, dokumentów metrykalnych (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu itp.), świadectw szkolnych i dyplomów wyższych uczelni, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw pracy, zaświadczeń o niekaralności. Mogą to być również różnego rodzaju umowy, ekspertyzy oraz inne dokumenty wymagane przez urzędy, sądy, Policję lub osoby trzecie. Najczęściej tłumaczenia przysięgłe realizowane są w formie pisemnej. 

Kim jest tłumacz przysięgły? 

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia każdą stronę takiego tłumaczenia swoją pieczęcią i podpisem. Oznacza to, że ponosi on odpowiedzialność za prawidłowość przekładu. Każdy taki specjalista musi być wpisany na odpowiednią listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Poza wykonywaniem własnych tłumaczeń tłumacz przysięgły może również poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonywane przez inne osoby. Więcej o tym zawodzie można dowiedzieć się z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązującej od 27 stycznia 2005 roku, natomiast aktualna lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Tłumaczenia przysięgłe z niemieckiego i na niemiecki – moja oferta 

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego wykonuję przekłady tekstów z tego języka i na ten język. Oferuję pełen zakres usług związany z tłumaczeniem przysięgłym, gwarantując najwyższy standard usług. Wykonując tłumaczenie przysięgłe niemieckiego tekstu na język polski lub odwrotnie, wykorzystuję swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, biorąc pełną odpowiedzialność za właściwe brzmienie przekładu, co potwierdza pieczęć tłumacza przysięgłego.